Harold Göthson_edited.jpg


Harold 
Göthson

Demokrati i förskolan - en paneldebatt

Samtalet kretsar kring hur viktig förskolan är för att ge barn grunden för dess utveckling till demokratiska medborgare. Samtalet tar avstamp i förskolans värdegrunds- och demokratiuppdrag, som både förskola och skola vilar på, och som finns beskrivet i läroplanernas kapitel 1 & 2. Hur kan förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag öka sin förmåga att didaktiskt omsätta uppdraget till praktik? Hur kan man skapa lärmiljöer som stödjer arbetet, och i vilken grad låter vi barnen vara deltagande i processen? 

Medverkande 

Harald Göthson, grundare av Reggio Emilia Institutet

Mimmi Öberg & Jenni Nilsson, doktorander i pedagogik vid Uppsala universitet

Henrik Lindh, utbildningsdirektör Haninge kommun

Samtalet leds av Fredrik Berling.

Harold Göthson är en av grundarna av Reggio Emilia Institutet och verkade där som ordförande i fjorton år fram till 2006. 

I dag är han verksam som seniorrådgivare, konsult och föreläsare vid Reggio Emilia Institutet samt medlem i styrelsen för det internationella Loris Malaguzzicentret i Reggio Emilia. 

Förskola_utan_grön_RGB.png