• Instagram - Vit Circle

Fredrik Söderlund

Multimodala möjligheter i förskolan

I läroplanen läser vi:

Under sin förskoleutbildning ska barn ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att lära sig förstå den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska få möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att på sikt kunna se möjligheter, förstå risker och värdera information.

Inga konstigheter? Men har vi funderat över ordet adekvat? Vad är det vi ska utveckla hos barnen? Hur ser vår likvärdighet ut på förskolor, avdelningar, grupper eller pedagoger? Vad säger egentligen våra styrdokument.Fredrik Söderlund är specialpedagog och utbildad förskollärare, och arbetar som utvecklare i förskoleverksamheten i Västerås Stad. 

Förskola_utan_grön_RGB.png