• Instagram - Vit Circle

Fredrik Söderlund

Multimodala möjligheter i förskolan

Utvecklingen går snabbt nu i förskolan. Bakgrunden är förstås ”utbildningsbegreppets tydligare roll”  i läroplanen.  Häng med Fredrik på en entusiasmerande digital resa genom förskolan, där han bjuder på ett spännande smörgåsbord av digitala möjligheter. Hur kan vi använda våra pedagogiska verktyg för att berika vår verksamhet?

Fredrik Söderlund är specialpedagog och utbildad förskollärare, och arbetar som utvecklare i förskoleverksamheten i Västerås Stad.