eva-tuvhav-gullberg.jpg
  • Instagram - Vit Circle


eva 
tuvhav

Gullberg

Lyssna till berättelsen om Kvasar makerspace som är en mötesplats för barn och pedagoger i Sundbybergs stad. Något som känns extra angeläget för dem är ett lekfullt förhållningssätt till material, verktyg och teknik – samt att miljön inbjuder till trygghet och lek. Per är utvecklingsledare på Kvasar och Eva är konstnär som bidragit med estetiska impulser i arbetet. Hör om deras tankar kring hur makerkultur kan bidra till att bygga demokrati.

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, utbildare och författare som bjuder in barn och vuxna i lekfulla konstverk, workshops i lera, naturtusch och ritrobotar, utvecklar Sinneslabb och föreläser om det livsviktiga klottrandet.

 

Förskola_utan_grön_RGB.png