top of page
eva-tuvhav-gullberg.jpg
  • Instagram - Vit Circle


eva 
tuvhav

Gullberg

Maker/master Class

Föreläsning:

Demokrativerkstad för estetik och teknik

Lyssna till berättelsen om Kvasar makerspace som är en mötesplats, verkstad och lärmiljö för digital kompetens och skapande med IT för barn och pedagoger i Sundbybergs stad.  Här vävs teknik ihop med estetik och sinnlighet i en lekfull och experimenterande lärmiljö där barnens initiativ blir bärande i undervisningen.

Per är utvecklingsledare på Kvasar och Eva är konstnär som bidragit med estetiska impulser i arbetet. Hör om deras tankar kring hur makerkultur kan bidra till att bygga demokrati.

Fördjupande samtal:
Demokrati ur ett kultur och lekperspektiv 

Leken är barnens uttryck och möjlighet att gestalta sina världar och spegla vår gemensamma. I leken finns frihet, ramar, risk och gemenskap. Där möts barnen, kreativiteten kommer till uttryck och estetiken är närvarande. Genom olika estetiska uttryck skapas kultur som bygger värden för vårt gemensamma samhälle. 

 

Ta del av ett samtal mellan Suzanne Axelsson grundaren av Original learning och försvarare av den riskfyllda leken, Eva Tuvhav Gullberg konstnären och författaren som bjuder in både barn och vuxna i lekfulla pågående konstverk och Per Falk som skapar gränsöverskridande mötesplatser genom Maker space där demokratiska värden synliggörs. 

 

Samtalet modereras av Linda Linder ateljerista, föreläsare och författare med fokus på lekfulla estetiska utforskanden.

Om Eva

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, utbildare och författare som bjuder in barn och vuxna i lekfulla konstverk, workshops i lera, naturtusch och ritrobotar, utvecklar Sinneslabb och föreläser om det livsviktiga klottrandet.

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page