eva-tuvhav-gullberg_edited.jpg
  • Instagram - Vit Circle

eva
tuvhav 

Gullberg

Det livsviktiga klottrandet

Evas föreläsning handlar om varför ett meningslöst klottrande över ett papper i unga år är livsviktigt. För livsgnistan och identiteten. För demokratin. Eller för att hitta kreativa lösningar i klimatfrågan. Föreläsningen reser även frågor som Vad är estetik, Varför behövs estetiken och Hur gör vi med estetiken. Hon försöker ge svar på varför de estetiska uttryckssätten är viktiga delar i det vardagliga arbetet i förskolan. Framförallt  vill  hon inspirera dig som åhörare till att odla din professionella nyfikenhet vidare och skapa dina egna ingångar till de estetiska språkens oanade världar. 

 

Eva Tuvhav Gullberg har erfarenhet som förskollärare, ateljerista och projektledare för Skapande skola. Eva är konstnär och har en universitetsutbildning inom bland annat digitala och estetiska processer. 

Förskola_utan_grön_RGB.png