Erika Kyrk Seger.jpeg
  • Instagram - Vit Circle

Erika
kyrk seger

Att finna gemensamt och meningsfullt lärande

Förskolan är en verksamhet i rörelse och vi som arbetar i där har i uppdrag att utveckla utbildningen. Vi arbetar i en organisation vars syfte är att verka för lärande men vet vi vad det innebär att vara en lärande organisation? En organisation består av många människor som lär på olika sätt men ändå för vi in alla i samma tankar om hur man lär när vi tex organiserar oss för utvecklingsarbete. Och frågan är om det vi gör för att utveckla vår praktik når barnen? Gör våra olika insatser och aktiviteter skillnad? Denna föreläsning har ett särskilt fokus på organisationen som möjliggörare för en kompetensutveckling som gör skillnad och där vi inte hamnar i arbetsstress utan snarare meningsfullhet och delaktighet.

 

Erika är legitimerad förskollärare/lärare och arbetar idag som pedagogisk samordnare i Lerums kommun med ansvar för den pedagogiska utvecklingen i Gråbo förskolor. Utöver det är hon en mycket uppskattad föreläsare som bjuder på tankekullerbyttor och alltid lämnar sin publik fylld med energi och inspiration. Våren 2021 startade hon även podden Förskolefundror.

Förskola_utan_grön_RGB.png