Charlotta Lagerberg-Thunes gästbloggar

Ge högkänsliga barn rätt stöd från början

Streck_lila.png

Vissa barn föds med en musiktalang andra med en känslotalang. 20% av befolkningen sägs vara högkänsliga. Ett begrepp myntat av den amerikanska forskaren Elaine Aaron. 70% sägs vara introverta och 30% extroverta.

Att vara högkänslig innebär att man föds med tre extra sårbarhetsgener vilket inte är någon fara så länge det känsliga och sårbara orkidébarnet får växa med både stöd och omsorg, och blomma i sin egen takt. Det svåra är när barnen bär på trauman och svårigheter, eftersom de inte är lika robusta som t ex maskrosbarn är. Därför medför det en större skada från dessa erfarenheter, p g a deras känsligare nervsystem. Orkidébarn med känsliga rötter har ett extra behov av omsorg, stöd och att man lyfter av svåra känslor eftersom orkidébarnen lättare bli bärare av andras känslor, tar in andras energier och känslosmittas.

Orkidébarnen är dessutom extremt samvetsgranna och känner därmed lättare skuld och skam.

 

Läs hela blogginlägget i appen Förskola21

/Charlotta Lagerberg - Thunes

Instagram: Popcornet_poppe  & Charlotta_lagerberg

Hemsida: www.charlottalagerbergthunes.sewww.popcornmannenpoppe.se

Charlotta Lagerberg -Thunes är författare och har skrivit 16 böcker både lärarhandledningar, barnböcker och skönlitterära böcker.

Hon är även föreläsare, konstnär och beteendevetare. Med bakgrund inom både BRIS, Montessori, pedagog i åldrarna 0 - 12 år, stödpedagog inom stöd och funktionshinder. Charlotta har fått åtskilliga stipendier och blivit korad två år i rad som årets driftigaste HSP-person, samt fått eldsjälsstipendier för sitt arbete med barn som riskerar socialt utanförskap via Idéer för livet och Skandia stiftelsen och från andra aktörer. Hon har skapat en egen pedagogik kring värdegrund för barn i åldern

0-9 år med hjälp av popcornet Poppe, som är sagor som berättar sig in i livet och erbjuder

kreativt pyssel.  Charlotta är själv högkänslig. Hon är nu aktuell med den tredje delen om Lo som belyser HSP och narcissistiska relationer, som med stöd från Längmanska stiftelsen möjliggjordes i ens svår tid i pandemin.

Vill du blogga? Kontakta oss!