Cecilia Caiman

Att leva i Antropocen - vår geologiska epok

Föreläsningens övergripande syfte handlar om hur förskolans undervisning i ekologi - och hållbar utveckling kan förbättras och fördjupas med hjälp av en rad didaktiska verktyg och modeller. Att leva i Antropocen, vår nuvarande geologiska epok, innebär en mängd utmaningar. Lärandet och rektors ledarskap i förskolan har en nyckelroll i detta hållbarhetsarbete. Föreläsningen bjuder även på några ledarskapsprinciper användbara i förskolan när intresset riktas mot att på ett övergripande plan ställa om till en mer rättvis, värdegrundsbaserad  och hållbar värd. Dessutom kikar vi  in i hur barnen sätter samman olika erfarenheter till kreativa hybrider, spännande nyheter som på olika sätt kan ses som förslag och lösningar på olika hållbarhetsproblem. Förskolebarnen är sannerligen uppfinningsrika och det är i undervisningen det sker!

 

Cecilia är universitetslektor på Stockholms universitet och hennes forskningsintresse handlar om lärande och undervisning för hållbar utveckling inom naturvetenskapsämnenas didaktik.  I forskningen arbetar hon främst med att modellera fram didaktiska verktyg och modeller för naturvetenskaplig undervisning i bland annat förskolan. Under vintern 2022 släpper Cecilia sin nya bok med titeln Ekologins nyanser (Liber).

Förskola_utan_grön_RGB.png