• Facebook - Vit Circle

Caroline Wiking

Våga utmana avdelningstänkandet

En tydlig, hållbar och effektiv organisation av hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod att utmana avdelningskulturen kan vi hitta nya, flexibla lösningar som lämpar sig mer för 2020-talet.

På 1980-talet var förskolan vanligen organiserade med fem pedagoger i varje arbetslag, och varje avdelning var i princip självförsörjande. Förutsättningarna i förskolan har sedan förändrats under åren som gått men organiseringen i avdelningar har bestått. Med dagens förutsättningar är det alltså hög tid att tänka om kring hur vi organiserar arbetet på förskolan. Det är dags att rycka undan kulturmattan och se förskolan med nya ögon. Det handlar inte bara om ekonomiska förutsättningarna enligt mig utan det handlar i allra högsta grad om att se till att organisera förskolan på ett nytt sätt för att kunna fortsätta arbeta för en hög kvalitet. Jag som rektor har tagit en tydlig ställning och krafttag kring att skapa en inre organisation som matchar dagens förutsättningar och till det har jag positiva medarbetare med en nytänkande kring vad en förskola kan vara år 2020.

Caroline Wiking är rektor inom Nygårds verksamhetsområde, Halmstads kommun.