Appen Förskola21

Förskola21 erbjuder kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå. I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De första fem filmerna berör utbildning och undervisning förskolan i ett fördjupat samtal med förskoleforskaren Christian Eidevald.


Appen Förskola21 finns tillgänglig i App Store och Google Play

Titta på filmer

KOmmentera och diskutera

Gör Quizzar