annlillvist_edited.jpg

Utgår ur programmet 


Anne
Lillvist

Rummets roll I förskolan

Rummet påverkar ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och deras känsla av delaktighet. Anne Lillvist ger en vägledning om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling och omsorg. 

 

Anne Lillvist är fil. dr i psykologi och docent i pedagogik vid Örebro universitet och Mälardalens högskola. Hennes forskning spänner över områden som barns delaktighet och samspel.

Förskola_utan_grön_RGB.png