top of page
Åsa Ekman_Foto_AnnaCarin Isaksson.jpg
  • Instagram - Vit Circle


Åsa
Ekman

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige och det påverkar hur vi kan göra förskola. Vad betyder det att göra en förskola på demokratisk grund och att barn har rätt till inflytande över och delaktighet i sin utbildning? Barn utövar sina rättigheter på många olika sätt. Vi vuxna behöver förstå det och forma en utbildning som stöttar barnens röster. Ta del av ett samtal mellan Martina Lundström, pedagogista, föreläsare och författare till boken Delaktighet om inflytande enligt barnkonventionen-en handbok för förskolan, Åsa Ekman barnrättskonsult och författare med 20 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa driver också podden Barnrättssnack. Nea Elyoussoufi, pedagogista, författare och förskolekraft för barnrätt som driver kontot Pedagog.inspiration. 

 

Samtalet modereras av Linda Mjölner, pedagogista, föreläsare och författare med fokus på barnrättsfrågor i Sverige och i världen.

Om Åsa 

Åsa Ekman har 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och idag är hon författare och konsult och hjälper organisationer på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.

 

Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och sitter idag i styrelsen för Bris, Clowner utan gränser och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack.

Fotograf: AnnaCarin Isaksson

bottom of page