vad är FÖRSKOLA 21? 

Förskola21 är en ny konferens och mötesplats för framtidens förskola. I en värld i snabb förändring behöver vi ge våra barn stora möjligheter att utveckla de förmågor som behövs i framtiden. Förskola 21 vänder sig till de allra viktigaste i förskolan: ALL personal.  Barnskötare, förskollärare, utvecklingsledare och förskolechefer. Här varvar vi inspirerande föreläsningar med praktiska workshops där görandet i fokus. 


Förskola21 erbjuder en mix mellan det analoga och det digitala.  Det här är mötesplatsen med det begripliga innehållet, av pedagoger, för pedagoger.  Förskola 21 organiseras av Meet In Grid, som även står bakom mötesplatser som SETT, SETT SYD, SETTdagene, EdTech Sweden och GamifyUs.


Förskola 21 äger rum den 1 oktober på 7A Odenplan i Stockholm 

 partners 

hands on science

Hands-On Science AB har ett rikt utbud av naturvetenskapliga läromedel. De erbjuder spännande produkter för kreativ inlärning.


pedagogcentrum österåker

Pedagogcentrum i Österåker är mötesplatsen där pedagoger reflekterar kring det pedagogiska lärandet och stöttar varandra i erfarenhetsutbyte. Det kollegiala lärandet ligger som en grund i det arbetet.


sinneslabbet @ Tekniska museet 

Sinneslabbet@Tekniska utvecklar MegaMinds idéer om samskapande, tillgänglighet och specialpedagogiska satsningar - nu med fokus på de yngre barnen och vuxna i deras omgivning.


arrangörer

Förskola 21 organiseras av Meet In Grid som är ett produktionsbolag som skapar skapar moderna arenor för lärande och förändring. Med våra samarbetspartners arrangerar vi mötesplatser som SETT, SETT SYD, SETTdagene, EdTech Sweden och GamifyUs.