Master/maker class 

Här hittar du föreläsningarna till maker/master Class

Fler programpunkter  publiceras kontinuerligt fram till genomförandet

ATT SE DET STORA I DET LILLA - UNDERVISNING MED DE YNGSTA BARNEN - LENA EDLUND 


Lena Edlund arbetar som utvecklingschef i Pysslingen förskolor och har ett förflutet som förskollärare, förskolechef och förskolekonsult. Hon har lång erfarenhet  både av att själv arbeta samt att leda andra i arbetet med de yngsta barnen. Idag delar hon med sig av sin syn på vad som är viktigt att tänka på när det gäller att utöva undervisning med  de yngsta barnen, något hon även skrivit om i boken De yngsta barnen och läroplanen.


SEMLA OCH LEKFULLA LÄRPROCESSER MED FOKUS PÅ STEAM*  - ANNA PALMER


Presentationen ger en översikt av SEMLA: ett estetiskt och kreativt utforskande arbetssätt med stöd av pedagogisk dokumentation, och exempel på utforskande projekt i förskolan. Anna Palmer visar hur begrepp från naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik integreras med konstnärliga uttryck och arbetsformer och undersöks på lekfulla sätt. Exemplen visar hur barnen, ihop med olika kreativa material och strategier från STEAM-fältet, gör prognoser och konstruerar linbanor, hissar och resonerar om framtidens färdmedel.  Alla exempel kommer från det vetenskapliga projektet "Hjärnvägar i förskolan". 


*Socio-emotionellt och materiellt lärande i förskolan (SEMLA). Lekfulla lärprocesser med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (STEAM). 

UNDERVISNING I FÖRSKOLAN - ETT MODERERAT SAMTAL MED CHRISTIAN EIDEVALD & KATINKA LEO


Reviderad läroplan - det innebär gemensamma utmaningar och nya möjligheter! I ett modererat samtal med Christian som funnits med bakom kulisserna till revideringen lyfter vi fram frågeställningar som 

Vad innebär det att involvera annan personal i undervisningen?