leader class 

Här hittar du föreläsningarna till leader Class

Fler programpunkter  publiceras kontinuerligt fram tills genomförandet

Framtidens ledarskap för framtidens 

förskola - Martina Lundström

Om det visionära ledarskapets betydelse för att skapa en förskola i utveckling. Vilken förskola vill jag/vi skapa och hur involverar (involveras) jag/vi medarbetarna i utvecklingsprocesserna? Om hinder som kan dyka upp på vägen och hur (gemensamma) ställningstaganden (i organisationen) kan hjälpa dig/er att hantera dem.

att bygga en hållbar organisation för framtidens förskola - vesna Birkedahl

Framtidens förskola måste vara en förskola med en hållbar organisation som stödjer verksamheten utifrån barnens bästa. En flexibel organisation som förändras när förutsättningarna ändras. De senaste årens vikariebrist och sjukskrivningar har motiverat oss till att ställa om vår organisation till Viljan 2.0. 

 

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och lärdomar genom åren, som banat väg för vårt förändringsarbete. Mitt syfte med föreläsningen är att bjuda på konkreta verktyg jag har i min verktygslåda, inspirera och ingjuta mod till förskolechefer och andra som arbetar med förändringsledning för att ta sin förskola till 2.0.

UNDERVISNING I FÖRSKOLAN - ETT MODERERAT SAMTAL MED CHRISTIAN EIDEVALD & KATINKA LEO

Reviderad läroplan - det innebär gemensamma utmaningar och nya möjligheter! I ett modererat samtal med Christian som funnits med bakom kulisserna till revideringen lyfter vi fram frågeställningar som; "Vad innebär det att involvera annan personal i undervisningen?"