Är du en Master/maker eller Leader? 


Master & maker  class

I Master & Maker Class riktar vi oss till dig som arbetar med barn i förskolan. Här får du inspirerande föreläsningar, praktiska och intressanta workshops.

  • Du är nyfiken på hur saker och ting hänger samman och hur olika förutsättningar påverkar barns utveckling och lärande. 
  • Du är nyfiken på hur förutsättningar som undervisning, den fysiska lärmiljön, förhållningssättet och den dagliga organisationen av barn och vuxna påverkar barns trygghet, utveckling och lärande. 
  • Du ser undervisning och lärande främst med dialogen, reflektionen och analysen i förgrunden. Du arbetar gärna med utgångspunkt ur de didaktiska frågorna "vad" och "varför". 
  • Du intresserar dig för barns känslor, tankar, frågor, nyfikenhet och göranden där du ser dokumentationen som en motor för vidareutveckling av den undervisning och de lärandesituationer som erbjuds. 
  • Du är nyfiken på nya metoder och upplägg för undervisning och för utvecklande av befintliga arbetssätt.


Leader Class

I Leader Class riktar vi oss till dig som arbetar med ledning och organisation i förskolan. Här får du inspiration och verktyg för organisationsutveckling och förändringsledning. 

  • Du är troligtvis mest intresserad av och involverad i de vuxnas samspel och utveckling och hyser särskild omsorg över vuxnas lärande. 
  • Du brinner för att skapa en god grund för undervisning och en likvärdig utbildning för alla barn. 
  • Du är nyfiken på att utveckla nya idéer och innovativa lösningar för att skapa bättre förutsättningar för kollegialt lärande, organisationsutveckling och förbättringsarbete. 
  • Du leder gärna kvalitetsarbetet eller delar av det och har särskilda ansvarsområden kopplade till verksamhetsutveckling och övergripande organisationsfrågor och intresserar dig för förändringsledning och förändringspsykologi.